Profesionální recepční služba - Praha

Základním účelem recepční služby je zajištění informačního servisu jak zaměstnancům, tak i návštěvníkům daného objektu, obsluha telefonní ústředny a s tím spojené přepojování telefonních hovorů, ohlašování, uvádění a zápis návštěv do knihy návštěv, výdej a příjem klíčů, převzetí a dále třídění pošty, pochůzky dle směrnic, které jsou nedílnou součástí smlouvy a další služby dle přání klienta.

Recepční služby

  • Informační služba pro nájemníky a návštěvníky objektu
  • Internetový informační systém pro předávání informací
  • Dohled nad režimem vstupu osob do objektu
  • Klíčové hospodářství
  • Vedení příslušné dokumentace
  • Přepojování hovorů
  • Příjem pošty
  • Administrativní činnost (zadávání faktur do systému, objednávky ...)

Reprezentativní vystupování

Recepční služba je spojována s funkcí a znalostmi administrativního charakteru. Recepční služby také vykonávají zaměstnanci s možností znalostí cizího jazyka (AJ, NJ). Znalost práce na PC je samozřejmostí. Recepční služby jsme schopni zajišťovat 24 hodin denně. Pracovníci recepce jsou oděni ve firemních stejnokrojích společenského charakteru. Naše recepční služba tedy uspokojí poptávku po zajištění jakéhokoliv typu objektu, včetně luxusních hotelů či společenských událostí.

Recepční je spolu s členem strážní služby první osobou, kterou návštěva ve Vašem podniku potká. Snažíme se, aby tento první kontakt udělal na každého příchozího ten nejlepší dojem.

 
Partneři | Odkazy LUMAL | Odkazy Bejčák | Odkazy Roman | Výměna odkazů